[ad_1]

Cloudflare ابزاری جدید برای مدیریت فضای ذخیره سازی ابری برای کمک به مشاغل در تأمین موقعیت داده ، حریم خصوصی و نیازهای انطباق خود منتشر کرده است. مجموعه محلی سازی داده های این شرکت هم اکنون به عنوان یک افزونه برای مشتریان سازمانی در دسترس است و به آنها امکان کنترل محل ذخیره داده ها و دسترسی به آنها را می دهد.

با بسیاری از مشاغل فعال در آن سوی مرزهای ملی ، آنها باید مرتباً طیف وسیعی از مقررات را مجدداً ارزیابی کنند تا از پایبندی آنها به استانداردهای محلی پیروی کنند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir