Cyberpunk 2077 از قبل روی کامپیوتر شخصی دارد – اما خیلی هیجان زده نشوید


Cyberpunk 2077 فقط دیروز به بازار آمد و در حال حاضر گیمرهای رایانه های شخصی اولین مد خود را برای بازی دارند – اگرچه بسیاری از افراد ممکن است این یکی را منتقل کنند.

این یک کار اساسی است که به راحتی کشویی FOV را گسترش می دهد. این مخفف میدان دید است ، و افزایش آن باعث می شود دیدگاه شما وسیع تر شود ، بنابراین شما می توانید در دید محیطی خود بیشتر ببینید – اگر واقعاً آن را خم کنید ، خیلی بیشتر (با هزینه ای که تصویر به طور غیر طبیعی بیشتر و بیشتر کشیده می شود ، FOV افزایش یافته است).


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>