Cyberpunk 2077 بزرگترین آزمایش Google Stadia تاکنون استCyberpunk 2077 یکی از بزرگترین نمایشگاه های سال است و Google Stadia از هر راهی استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که به حداکثر تعداد بازیکنان خواهد رسید: امروز گوگل پیش از شروع بازی در سراسر جهان در 10 دسامبر ، سرویس را به هشت کشور اروپایی جدید باز کرد. .

در لیست کشورهای جدیدی که از Stadia پشتیبانی می کنند ، می توان به اتریش ، چکی ، مجارستان ، لهستان ، پرتغال ، رومانی ، اسلواکی و سوئیس اشاره کرد که در اینجا گیمرها می توانند قبل از ورود بازی به جایگاه های مجازی در آن ثبت نام و ثبت نام کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>