[ad_1]

Cyberpunk 2077 به تازگی پچ جدیدی را برای بازیکنان PC و PS4 دریافت کرده است که یکسری اصلاحات را ایجاد می کند ، اما مهمتر از همه باعث بهبود ثبات و عملکرد کلی می شود ، تعدادی از اشکالات خرابی را از بین می برد.

Hotfix 1.04 همچنین برای تلاشهایی که به هر طریقی ناخوشایند بودند ، اصلاحات زیادی را ایجاد می کند و می توانید لیست کامل تعمیرات را در یادداشتهای وصله اینجا مشاهده کنید.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir