[ad_1]

سایبرپانک 2077 تبدیل به موفق ترین بازی پرتاب رایانه در تمام دوران ها شده است.

قبل از ورود Cyberpunk 2077 ، بازی ای که بیشترین فروش روزانه را داشته است World of Warcraft: Shadowlands، که هنگام انتشار در اواخر ماه نوامبر رکورد زد و در اولین فروش 3.7 میلیون نسخه فروخت.[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir