Destiny 2 در سال 2021 بازی متقاطع می شود – PS5 و Xbox Series X شامل آن می شودGuardians at the آماده: Destiny 2 در حال بازی کراس پلتفرم است. در پی داغ شدن نسخه های رایگان PS5 و Xbox Series X که امروز به عنوان بازی شوتر غارتگر ارتقا یافته اند ، توسعه دهنده Bungie برنامه های آینده خود را برای این بازی اعلام کرده است.

در بالای لیست ویژگی های جدیدی که به Destiny 2 در سال 2021 هدایت می شوند ، بازی Crossplay است که به بازیکنان رایانه های شخصی ، Stadia ، PlayStation و Xbox در سراسر نسل های کنسول اجازه می دهد با هم بازی کنند ، مهم نیست که آنها از وفاداری پلتفرم آنها چه تفاوتی دارند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>