DocuSign اکنون eSignatures را از طریق پیام کوتاه امکان پذیر می کندDocuSign در حال افزودن قابلیت های پیامکی به سرویس eSignature خود است که به کاربران امکان می دهد از طریق متن امضای سند را درخواست کنند.

با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از کاربران آن ترجیح می دهند اطلاعات مهم را از طریق پیام کوتاه به جای ایمیل دریافت کنند ، ویژگی جدید مطمئناً توسط افرادی که بیشتر در دستگاه های تلفن همراهشان کار می کنند پذیرفته خواهد شد.


منبع: tadrisriazi-news.ir