[ad_1]

Fitbit به دلیل مشکلی در سنسورهای ECG خود ، دسته ای از ساعتهای Fitbit Sense را فراخوانی می کند. به طور معمول ، یک نتیجه “غیرقطعی” از برنامه ECG Sense نشانه این است که هنگام خواندن بیش از حد زیاد حرکت کرده اید ، یا ضربان قلب شما برای خواندن دقیق بسیار زیاد یا کم است. ساعت های دارای سنسور معیوب هر بار حتی در شرایط ایده آل نتیجه ای “بی نتیجه” می دهند.

تقریباً تعداد کمی از دستگاهها تحت تأثیر قرار گرفته اند – واحد بررسی ما کاملاً خوب عمل می کند و Fitbit بیانیه ای به The Verge داده و توضیح می دهد که کمتر از 900 واحد درگیر هستند. با این حال ، این مشکل به اندازه کافی قابل توجه است که Fitbit تصمیم گرفته با مشتریانی که ممکن است ساعتهایشان خراب باشد تماس بگیرد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر