[ad_1]

مانند بسیاری از رویدادها ، کنفرانس GitHub Universe امسال به عنوان یک رویداد مجازی مجبور شد آنلاین شود. اما تغییر مکان هیچ تأثیری در کاهش تعداد ویژگی های جدید اعلام شده نداشته است و جای هیجان همه کاربران وجود دارد.

برای شرکت ها ، فرصت استفاده از ویژگی GitHub Sponsors راهی جدید برای درآمدزایی ایجاد می کند. اعلامیه های دیگر در GitHub Universe 2020 شامل بحث و گفتگو برای همه مخازن عمومی و درخواست های ادغام خودکار است.[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر