[ad_1]

Google این گزینه را برای مدیران فراهم می کند تا به اطلاعات دقیق تری در مورد کیفیت تماس های کنفرانس ویدیویی Meet خود دسترسی پیدا کنند.

طبق به روزرسانی اخیر Google Workspace ، کاربران به زودی می توانند به عنوان بخشی از ابزار Meet Quality ، به نمای جزئی دسترسی پیدا کنند که جزئیات بیشتری را در اختیار آنها قرار می دهد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر