[ad_1]

محاسبات با کارایی بالا و یادگیری ماشین با سرعت بی سابقه ای سرعت انجام تحقیقات نجومی را تسریع می کنند ، به همین دلیل رصدخانه Vera C. Rubin در شیلی از Google Cloud برای ذخیره 20 ترابایت مشاهدات آسمان شبانه استفاده خواهد کرد.

واحد محاسبات ابری غول جستجو اعلام کرده است که رصدخانه روبین توافق نامه سه ساله را برای میزبانی تسهیلات داده های موقت (IDF) خود در سیستم عامل نهایی کرده است. از طریق این همکاری ، روبین داده های نجومی جمع آوری شده توسط رصدخانه خود را پردازش می کند و داده ها را پیش از پروژه 10 ساله بررسی میراث مکانی و زمانی (LSST) در اختیار صدها کاربر در جامعه علمی قرار می دهد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir