Leak GPU های بعدی Nvidia را نشان می دهد که می توانند وارد بازار شوند – از جمله RTX 3080 Ti و RTX 3050


شواهد بیشتری از RTX 3080 Ti ادعا شده Nvidia ، که شایعات زیادی درباره اواخر زمان شایعات منتشر شده است ، و RTX 3050 – همراه با کارتهای گرافیکی فرض شده دیگری که احتمال انتشار آنها وجود دارد ، مشخص شده است.

این به لطف ابزار محک AIDA64 ارائه می شود ، که منبع بسیاری از نشت کارت های گرافیک در گذشته بوده است ، و این یکی بزرگ است – که توسط Komachi_Ensaka در توییتر ظاهر می شود.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>