Microsoft Edge یکی از بهترین ویژگی های Netflix را برای سهولت زندگی شما وام می گیردMicrosoft Edge اکنون به شما امکان می دهد تب های باز را بین دسک تاپ و دستگاه های تلفن همراه همگام سازی کنید ، بنابراین می توانید بدون از دست دادن جلسه مرورگر خود ، به راحتی بین این دو جابجا شوید.

با توجه به اینکه بسیاری از ما در اینترنت از طریق دو یا چند دستگاه مصرف می کنیم ، جای تعجب است که افرادی مانند Netflix ایده جابجایی بین لپ تاپ ، دسک تاپ و موبایل و لذت بردن از یک تجربه یکپارچه را پذیرفته اند. اکنون مایکروسافت اج در حال جابجایی است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>