[ad_1]

کارت گرافیک Nvidia GeForce RTX 3080 Ti که بسیار شایعه شده است بسیار محتمل تر به نظر می رسد ، ظاهراً یک درایور جدید که توسط HP منتشر شده به طور تصادفی GPU را تأیید می کند.

همانطور که VideoCardz گزارش می دهد ، یک درایور HP OEM چندین شناسه دستگاه کارت گرافیکی را که هنوز منتشر نشده اند ، لیست می کند و با کمی تحقیق در انجمن های Laptopvideo2go ، به نظر می رسد که یک شناسه دستگاه ، NVIDIA_DEV.2205 ، به RTX 3080 Ti اشاره دارد . ظاهراً نرم افزارهای دیگری مشاهده شده اند که شناسه 2205 را به RTX 3080 Ti متصل می کنند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر