Patch Tuesday اصلاحات اساسی برای Microsoft SharePoint، Exchange را ارائه می دهدآخرین وصله مایکروسافت در روز سه شنبه سال فرا رسیده است و در این ماه غول نرم افزار اصلاحاتی را برای برخی از جدی ترین نقاط آسیب پذیر در 12 ماه گذشته ارائه کرده است.

در مقایسه با Patch Tuesday نوامبر که وصله هایی را برای 112 آسیب پذیری مختلف در محصولات خود فراهم کرده است ، مجموعه اصلاحات این ماه مایکروسافت 56 آسیب پذیری را در نرم افزار خود از جمله SharePoint و Exchange برطرف کرده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید