[ad_1]

QNAP یک سری از وصله های جدید را منتشر کرده است که آسیب پذیری های بالا و متوسط ​​را در دستگاه های NAS خود برطرف می کند که توسط مشاغل و افراد برای تهیه پشتیبان از داده های خود به صورت محلی استفاده می شود.

در صورت عدم وصله ، این هشت آسیب پذیری ، که بر روی تمام دستگاه های شرکت که از نرم افزار آسیب پذیر استفاده می کنند تأثیر می گذارد ، می تواند توسط یک مهاجم مورد سو استفاده قرار گیرد تا کنترل کامل دستگاه NAS کاربر را بدست گیرد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir