Red Hat تغییرات شدیدی را در CentOS ایجاد می کند و کاربران را سرگرم می کندپروژه CentOS از تغییر چشمگیر این پروژه خبر داده است که تعداد زیادی از مشاغل متن باز ، به ویژه میزبان وب را در بلاتکلیفی قرار داده است.

CentOS بازسازی محصول پرداخت شده Red Hat Enterprise Linux (RHEL) است و این دو پروژه قبل و بعد از تصاحب RedOS در CentOS در سال 2014 به طور مسالمت آمیزی وجود داشته اند. این شرکت در سال 2018 ، ایده های دیگری داشت.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>