[ad_1]

اعتماد به نفس CBS در نمایش چنین بود ، Star Trek: Picard فصل 2 حتی قبل از شروع فصل اول تأیید شد. سپس این حمایت پاداش داده شد و سپس برخی از آنها: پس از یک شروع قدرتمند ، یک فینال عالی ما را برای بسیاری دیگر ناامید کرد. با این اوصاف ، اخبار مربوط به فصل بعدی در اواخر اواخر گزارش شده اند.

صادقانه بگویم ، در مورد شکل ظاهری فصل دوم و همچنین زمان اکران خبرهای زیادی منتشر نشده است. ویروس کرونا ویروس کرونا از آغاز تیراندازی در اواسط ماه ژوئن جلوگیری کرده است ، اما به نظر می رسد در اوایل سال 2021 از سر گرفته شود.[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir